Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau 2019

  05/11/2019 09:30   Event ID :15624

Am fwy na degawd daeth y Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau â’r sector yng Nghymru ynghyd a helpu i ysgogi syniadau newydd a chefnogi arfer da. Eleni, wrth i Gymru baratoi ar gyfer effaith Brexit a sut i fynd i’r afael gyda newid yn natur gwaith a dyfodol sgiliau, bydd y Confensiwn yn edrych sut y gallwn greu’r llwybrau cywir ar gyfer pobl ifanc a datblygu system sy’n cefnogi cyflogadwyedd gydol oes.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithdy, neu mewn cael stondin arddangos yn un neu’r ddau o’r digwyddiadau, cofrestrwch eich diddordeb os gwelwch yn dda gyda Wendy Ellaway-Lock.

Amser

09:30 – 16:30

Lleoliad

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Ffi

£195 (Sector Cyhoeddus/Preifat)

£100 (Sector Gwirfoddol/Cymunedol/Cefnogwyr L&W)

Disgownt deryn cynnar ar gael tan 4 Hydref:

 

£175 (Sector Cyhoeddus/Preifat)

£80 (Sector Gwirfoddol/Cymunedol/Cefnogwyr L&W)

Arnerchiad Cyweirnod

Ken Skates, AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Prif Noddwyr

 

Archebu Ar-lein

Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau 2019

* price includes taxesOnline event registration and ticketing powered by Event Espresso

ab