Diwrnod Datblygu ESOL

  09/12/2019 10:00   Event ID :15854

Ymunwch â ni am amrywiaeth o weithdai, trafodaeth a rhwydweithio i ddatblygu ymarfer a pholisi ar ddarparu ESOL yng Nghymru. Mae’r diwrnod yn cynnwys sesiynau gyda ffocws ymarferol a gynlluniwyd ar gyfer tiwtoriaid, rheolwyr a gwirfoddolwyr sy’n gweithio o fewn ESOL.

Siaradwyr yn cynnwys:

Judy Kirsh fydd yn cyflwyno sesiwn ryngweithiol yn edrych sut i addysgu darllen ac ysgrifennu i ddysgwyr ESOL sydd heb ddim, neu fawr iawn, llythrennedd mewn Saesneg.

Mae gan Judy bron 30 mlynedd o brofiad ym maes addysgu Iaith Saesneg fel athrawes, athrawes-hyfforddydd, arholydd allanol, ymgynghorydd ac awdur deunyddiau. Yn ddiweddar, bu’n gweithio gyda Learning Unlimited ar wahanol brosiectau EIF. Mae Judy wedi datblygu modiwlau datblygu proffesiynol parhaus ar gyfer prosiect ESOL Nexus y Cyngor Prydeinig a hefyd wedi gweithio fel hyfforddydd CELTA.

Hefyd yn ymuno â ni fydd Dr Melanie Cooke o Goleg y Brenin, Llundain. Mae Mel, Darlithydd mewn Addysg ESOL, wedi cymryd rhan mewn gwaith i ymchwilio cymhwyso addysgeg gyfranogol yn ESOL a bydd yn rhannu gwybodaeth am brosiect “Ein Ieithoedd” a rhai o’r deunyddiau a ddatblygwyd o’r astudiaeth.

Bydd Clare Crole-Rees, Rheolwr Prosiect Cynllun Gwella Ansawdd Straen Trawmatig Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn rhoi trosolwg o Anhwylder Straen Ôl-trawmatig (PTSD) a sut y cyflwynir hyn ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cynnwys rhai ymarferion a sgiliau ar gyfer sefydlogi emosiynau.

Bydd mwy o siaradwyr a rhaglen ar gyfer y dydd ar gael yn y dyfodol agos.

Ffi

£60

Mae gennym nifer gyfyngedig o brisiau gostyngedig ar gyfer y trydydd sector/mudiadau gwirfoddol/gwirfoddolwyr ESOL neu ddysgwyr. Cysylltwch â Wendy Ellaway-Lock i gael mwy o wybodaeth am y prisiau hyn.

 

Archebu Ar-lein

Diwrnod Datblygu ESOL

* price includes taxesOnline event registration and ticketing powered by Event Espresso

ab