Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru 2018

  19/11/2018 09:30   Event ID :12576

Dau ddegawd o ddatganoli: ble nesaf ar gyfer cyflogadwyedd a sgiliau yng Nghymru

Bydd y Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau yn asesu’r ddau ddegawd diwethaf ac yn edrych ymlaen at heriau’r ugain mlynedd nesaf. Bydd yn ystyried beth arall sydd angen i ni wneud i baratoi pobl ifanc ar gyfer y newidiadau cyflym ym myd gwaith, sut y gallwn adeiladu grisiau i helpu pobl symud allan o dâl isel a beth yw’r heriau na chafodd eu datrys yn y farchnad lafur ar ôl dau ddegawd o ddatganoli. Bydd yn edrych ar y dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio ac yn cynnig dirnadaeth a dysgu i helpu darparwyr, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr i wella sut maent yn gweithio

 

Amser

09:30 – 16:00

 

Ffi

Sector Cyhoeddus/Preifat:  £195

Sector Gwirfoddol/Cymunedol:  £100

 

Disgownt deryn cynnar ar gael tan 1 Hydref

Sector Cyhoeddus/Preifat:  £175

Sector Gwirfoddol/Cymunedol:  £80

 

Anerchiad cyweirnod

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

Prif Noddwyr

 

Cefnogwyr y confensiwn

                                             

 

 

Stondin Arddangos

Os oes gennych ddiddordeb mewn gael stondin arddangos yn y digwyddiad, cofrestrwch eich diddordeb os gwelwch yn dda gyda Wendy Ellaway-Lock

Archebu Ar-lein

Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru 2018

* price includes taxesOnline event registration and ticketing powered by Event Espresso

ab