Your data / Eich data

By completing the registration form, Learning and Work Institute will use this data to inform you of updates about this event. We may occasionally contact you with events, call for action or services we believe may be relevant to you. Your details will not be passed on to any third parties and will be stored in line with the Data Protection Act 1998.

Drwy lenwi’r ffurflen gofrestru hon bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn defnyddio’r data hwn i’ch hysbysu am ddiweddariadau am y digwyddiad hwn. Gallwn gysylltu â chi yn achlysurol gyda digwyddiadau, galw am weithredu neu wasanaethau y credwn all fod yn berthnasol i chi. Ni chaiff eich manylion eu rhoi i unrhyw drydydd parti a chânt eu cadw yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.< You can manage your subscription preferences hereGallwch drin eich dewisiadau tanysgrifiad yma

ab